Aanmelden Verskratje
Duurzame teelt
Duurzame teelt

Duurzame teelt

In de moestuin van People’s Farm wordt op kleinschalige, maar efficiënte en duurzame wijze geteeld.
Binnen de moestuin wordt met kleine lichte werktuigen gewerkt en de bedden waarin de groenten groeien blijven onbereden. Dit heeft een positief effect op het bodemleven en daarmee de bodemgezondheid. Datzelfde geldt voor de wisselende teelten die in de moestuin plaatsvinden en waarmee bodemuitputting wordt voorkomen. Daarnaast wordt gewerkt met een minimale inzet van kunstmest en chemie, waardoor emissie van gewasbeschermingsmiddelen en mineralen naar de omgeving minimaal is.

Kortom, People’s Farm teelt verantwoord en volgens de seizoenen!