Verskratje van de week

Verskratje
van de week

t Verskratje van week 8 (levering vrijdag) bevat de volgende groenten:boerenkool,bonensoeppakket,zoete aardappel,savooie kool. Je kunt ook zelf jouw kratje samenstellen uit de lijst van beschikbare groenten. Daarnaast is het mogelijk om fruit van het seiz...

't Verskratje van de week

People's Farm
nieuws

Winnaar duurzaamheid Award Limburg 2019
Met trots mogen wij ons de winnaar noemen van de eerste duurzaamheid award Limburg 2019! Onze felicitaties  gaan ook uit naar de nummer 2 Kipster en nummer 3 Zwamburg..Mooi dat agragisch Limburg de top in...

Winnaar duurzaamheid Award Limburg 2019